Үндэсний цахим сан

Хуулбар шалгуурБидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Эрүүл залуу хүмүүсийн мембран-редоксипотенциал гурван төлөв шугамыг хий, шар, бадганы хийсвэр билигдмэл кодчилолтой холбон судлах

Ц.Насантогтох

Эрүүл залуу хүмүүсийн мембран-редоксипотенциал гурван төлөв шугамыг хий, шар, бадганы хийсвэр билигдмэл кодчилолтой холбон судлах

Гишүүнчлэл

?

Эрүүл залуу хүмүүст мембран-редоксипотенциалын гурван төлөв шугам” хамааралт цусны улаан эсийн доторх чөлөөт протоны хэмжээг хий, шар, бадганы хийсвэр билигдмэл кодчилолтой холбон судлахыг зорилоо.

# анагаах ухаан# судалгаа