Үндэсний цахим сан

Хуулбар шалгуурБидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Монголын уламжлалт анагаах ухааны боловсролын тогтолцоонд хийсэн зарим дүн шинжилгээ

Б.Ганзориг

Монголын уламжлалт анагаах ухааны боловсролын тогтолцоонд хийсэн зарим дүн шинжилгээ

Гишүүнчлэл

?

Судалгааны ажилдаа УАУ-ны боловсролын тогтолцоог түүхэн хөгжлийг тодруулж орчин цагийн боловсролын тогтолцоотой хэрхэн дүйцэхийг тодруулах хүрээнд энэхүү судалгааны ажлыг явуулав. Монголын Уламжлалт Анагаах Ухааны Боловсролын (МУАУБ) тогтолцоонд дүн шинжилгээ хийх зорилгоор дараах зорилтыг дэвшүүлж байна.

# анагаах ухаан# судалгаа # шинжилгээ