Үндэсний цахим сан

Хуулбар шалгуурБидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
NCM Мэдлэгийн оношлогоо эмчилгээний DOC-AM-NEW COPMLEX программыг судас шинжлэлийн автомат анализатор багажтай хослуулан эмнэл зүйн, эрдэм шинжилгээний практикт нэвтрүүлэх нь

М.Мөнхцэцэг

NCM Мэдлэгийн оношлогоо эмчилгээний DOC-AM-NEW COPMLEX программыг судас шинжлэлийн автомат анализатор багажтай хослуулан эмнэл зүйн, эрдэм шинжилгээний практикт нэвтрүүлэх нь

Гишүүнчлэл

?

Судас шинжлэлийн автомат анализатор багаж-ийн (СШААБ) параметрүүдийг бодис энергийн ерөнхий тэгшитгэлийн Doc-Am New complex” программчилалтай хослуулан NCM Анагаах Ухааны эмнэл зүйн оношилгоо эмчилгээний болон эрдэм шинжилгээ-судалгааны практикг нэвтрүүлэх зорилго тавьсан юм.

# анагаах ухаан# судалгаа # практик