Туршлагын амьтан дээр үүсгэсэн ходоодны шархлааны гистоморфологи өөрчлөлтийг судалсан дүн

П.Тогтох-Эрдэнэ

Туршлагын амьтан дээр үүсгэсэн ходоодны шархлааны гистоморфологи өөрчлөлтийг судалсан дүн

Гишүүнчлэл

?

Судалгааны ажлын үндсэн чиглэл сүүлийн үеийн шинжлэх ухааны онолын хувьд ходоодны шарх өвчний гистоморфологийн явц, динамик өөрчлөлтийг судлах нь бидний судалгааны ажлын гол үндсэлэл болсон юм. Үүнээс үндэслэн бид туршилтын цагаан хархны ходоодны гялтан бүрхүүлийн дор цууны хүлээр механикаар ходоодны шархлаа үүсгэж түүний гистоморфологийн өөрчлөлтийг тодорхойлоход судалгааны ажлын зорилго оршино.

# анагаах ухаан# судалгаа