Үндэсний цахим сан

Хуулбар шалгуурБидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Уламжлалт зарим жоруудын уушгины сурфактантын тогтворт чанарт үзүүлэх нөлөө болон антиоксидант идэвхийн хоорондох шүтэлцээ

Д.Мөнхцэцэг

Уламжлалт зарим жоруудын уушгины сурфактантын тогтворт чанарт үзүүлэх нөлөө болон антиоксидант идэвхийн хоорондох шүтэлцээ

Гишүүнчлэл

?

Уламжлалт анагаах ухаанд уушгины халуун болон халуун нь нуугдаж хуучирсныг арилгах, ханиахыг зогсоох, өгөр цэрийг татах, амьсгааг уужруулах зорилгоор хэрэглэдэг сэрүүн, тэгш чанартай сороол-4, дарву-5, үзэм-7 зэрэг нийлмэл жоруудын уушгины сурфактантын тогтворт чанарт үзүүлэх нөлөөг тэдгээрийн антиоксидант идэвхтэй холбон судлах ерөнхий зорилгын хүрээнд дараах зорилтуудыг тавилаа.

# анагаах ухаан# судалгаа