Үндэсний цахим сан

Хуулбар шалгуурБидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Уушгины архаг бөглөрөлт өвчний үеийн бодис энергийн солилцооны алдагдлын параметрүүдийг харьцуулан судлах нь

Ц.Дэнсмаа

Уушгины архаг бөглөрөлт өвчний үеийн бодис энергийн солилцооны алдагдлын параметрүүдийг харьцуулан судлах нь

Гишүүнчлэл

?

Уушгины архаг бөглөрөлт өвчний үед бодис энергийн солилцооны хямралыг ХШБ-ны кодчилол болон 4 гол компартменттэй холбон судлах ерөнхий зорилго болгон ажиллав.

# анагаах ухаан# судалгаа