Энгийн буржгар (Thalictrum Simplex) ургамлын бөөр хамгаалах үйлдлийн судалгаа

Ц.Таванцэцэг

Энгийн буржгар (Thalictrum Simplex) ургамлын бөөр хамгаалах үйлдлийн судалгаа

Гишүүнчлэл

?

Энгийн буржгар ургамлын газрын дээрх хэсгийг Монголын уламжлалт анагаах /хаанд усан хаван, нян хижигийн гаралтай эмгэгт хэрэглэж ирсэн туршлага байгааг үндэслэн бид энэхүү сэдвийг судалгаандаа сонгон авсан болно.

# анагаах ухаан# судалгаа