Үндэсний цахим сан

Хуулбар шалгуурБидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Ахлах ангийн сурагчдад аэробик заах арга зүй

Б.Өлзийжаргал

Ахлах ангийн сурагчдад аэробик заах арга зүй

Гишүүнчлэл

?

Энэхүү судалгааны шинэлэг тал нь 5-н сургуулиас нийт 150 сурагчийг хамруулж аэробик гимнастикийн цогц дасгалаар нэмэх болон бүлэгчлэн заах аргыг ашиглан хийж байгаа болно. Судалгаанд 15 ,16 ,17 ,18 настай ахлах ангийн сурагчид идэвхитэй хамрагдаж байгаа нь энэхүү судалгааны давуу тал билээ.

# аварга# аэробик