Үндэсний цахим сан

Хуулбар шалгуурБидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Фитнесс аэробикийн дасгалаар бие бялдрыг хөгжүүлэх судалгааны үр дүн

Ч.Оюун-Эрдэнэ

Фитнесс аэробикийн дасгалаар бие бялдрыг хөгжүүлэх судалгааны үр дүн

Гишүүнчлэл

?

Нийтийн биеийн тамирыг хөгжүүлзх шаардлагатай байгаа энэ үед биеийн тамир, спортын төрөл болох фитнесс, аэробикээр хичээллэдэг хүмүүсийн эрүүл мэнд болон биеийн галбир, бие бялдрын хөгжил, чийрэгжилтийн байдлыг судлах шаардлага урган гарлаа.

# судалгаа # аэробик# аварга