Үндэсний цахим сан

Хуулбар шалгуурБидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Говь-Алтай аймгийн иргэдийн биеийн тамирын арга хэмжээ, спортын уралдаан, тэмцээнд оролцсон байдлыг харьцуулсан нь

Б.Баянзул

Говь-Алтай аймгийн иргэдийн биеийн тамирын арга хэмжээ, спортын уралдаан, тэмцээнд оролцсон байдлыг харьцуулсан нь

Гишүүнчлэл

?

Манай орны хувьд, тэр дундаа Говь-Алтай аймгийн Биеийн тамир, спортын газрын үйл ажиллагааны чиглэл нь биеийн тамирыг олон нийтийн хүртээл болгох, хичээллэгчдийн дур сонирхол, тоог нэмэгдүүлэх, материаллаг баазаар хангах, тэмцээн уралдааныг зохион байгуулах, соён гэгээрүүлэх, сургалт сурталчилгааг тасралтгүй явуулсаар ирлээ. Тиймээс энэхүү сэдвийг сонгон авч судалгаа хийж сонирхож үзлээ.

# аварга# биеийн тамир# тэмцээн