Үндэсний цахим сан

Хуулбар шалгуурБидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Монгол эмэгтэй жүдочдын шилдэг амжилт, түүнд нөлөөлсөн зарим хүчин зүйлс

А.Мөнх-Ундрах

Монгол эмэгтэй жүдочдын шилдэг амжилт, түүнд нөлөөлсөн зарим хүчин зүйлс

Гишүүнчлэл

?

Эмэгтэй жүдо барилдаан Монголд хөгжсөн түүх болон Монголын эмэгтэй жүдочдын үзүүлсэн амжилт түүнд нөлөөлсөн зарим зүилсииг судалж, цаашдын хөгжилд зохих үр нөлөө үзүүлэх материал бүрдүүлж, зарим хүчин зүйлийг илрүүлсэнд энэ судалгааны ажлЫн ач холбогдол оршино.

# аварга# бөх