Үндэсний цахим сан

Хуулбар шалгуурБидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Ойрын зайн гүйлтийн өндөр зэрэгтэй тамирчдын бие бялдрын хөгжил ажиллах чадварын уялдаа

Б.Ачитбилэг

Ойрын зайн гүйлтийн өндөр зэрэгтэй тамирчдын бие бялдрын хөгжил ажиллах чадварын уялдаа

Гишүүнчлэл

?

Тамирчдын бие бялдрын хөгжилтийн зарим лавламж хэмжээг, физиологийн зарим үзүүлэлтийг үнэлэн тогтоосныг биеийн тамир спортын мэргэжилтэн, дасгалжуулагч нар тамирчдыг сонгох, хөгжүүлэх, дасгалжуулахад үндэслэл болгон ашиглах боломжтой.

# аварга# биеийн тамир# спорт