Орчлон сургуулийн сурагчдын бие бялдрын хөгжлийг Хан-уул дүүргийн ЕБС-ийн сурагчидтай харьцуулсан судалгаа

Э.Батсайхан

Орчлон сургуулийн сурагчдын бие бялдрын хөгжлийг Хан-уул дүүргийн ЕБС-ийн сурагчидтай харьцуулсан судалгаа

Гишүүнчлэл

?
2009 он Хүүхэд залуучуудыг нийтийн биеийн тамираар хичээллүүлэх, эрүүл чийрэг бие бялдар, өв тэгш хүмүүжлийг төлөвшүүлэх, олимп, Тив Дэлхийн спортын уралдаан тэмцээнд амжилттай оролцох баг тамирчдыг бэлтгэх үндсийг бий болгох зорилготой.
# бие бялдар# сургууль# сурагч