Үндэсний цахим сан

Хуулбар шалгуурБидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Гүргэм-3 голлогч жор ба бөөрний гүргэм-7 нийлмэл жоруудын фармакологийн харьцуулсан судалгаа

Б.Даваалхагва

Гүргэм-3 голлогч жор ба бөөрний гүргэм-7 нийлмэл жоруудын фармакологийн харьцуулсан судалгаа

Гишүүнчлэл

?

Судалгааг Гүргэм -3 голлогч жорын бүтцэд байх ерөнхийд нь үйлчлэх үйлдэл бүхий түүхий эд дээр, тодорхой эмгэгүүдийн үед эмгэг жамын эсрэг чиглэгдсэн түүхий эдүүдийг нэмэх үед тухайлбал Бөөрний гүргэм -7 нийлмэл жорын фармакологии судалгааг канамицин сульфатаар туулайд үүсгэгдсэн бөөрний өвчний эмгэг загвар дээр харьцуулан судлах зорилго тавьсан юм.

# анагаах ухаан# судалгаа