Үндэсний цахим сан

Хуулбар шалгуурБидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Протон, электроны битүү хэлхээнд үл хослуулагч (DNP), протоны урсгалыг хориглогч (ROTENONE, OLYGOMYCIN) гурвалсан нөлөөллийг бодис энергийн солилцооны ерөнхий тэгшитгэлийн параметрүүдээр төлөөлүүлэн судалсан дүн

Ц.Оюун-Эрдэнэ

Протон, электроны битүү хэлхээнд үл хослуулагч (DNP), протоны урсгалыг хориглогч (ROTENONE, OLYGOMYCIN) гурвалсан нөлөөллийг бодис энергийн солилцооны ерөнхий тэгшитгэлийн параметрүүдээр төлөөлүүлэн судалсан дүн

Гишүүнчлэл

?

Хүн, амьтны амьд эс бүхний дотор амны хөндийгөөр авагдсан хоол, унд болон хамрын хөндийгөөр авагдсан хүчилтөрөгч хоёрыг уулзуулж, амьд оршихын үндсийг хангадаг мембран-редокси потенциалын гурван төлөвт шугам хамааралт протон, электроны урсгалын 9 дамжлагат битүү хэлхээ байдаг тухай шинэ санааг М.Амбага нарын эрдэмтэд анх удаа дэвшүүлсэн юм.

# анагаах ухаан# судалгаа