Үндэсний цахим сан

Хуулбар шалгуурБидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Өрнө дахины биеийн бүтэц зүйн ухаан монголд хөгжсөн зарим баримт

Д.Тунгалаг

Өрнө дахины биеийн бүтэц зүйн ухаан монголд хөгжсөн зарим баримт

Гишүүнчлэл

?

“Дээрээс тогтоосон дүрсийн тус бүрийг бүртгэсэн бичиг дээд доод боть зохиолыг бусад судар бичиг, сурвалжуудтай харьцуулан судалснаар Өрнө дахины биеийн бүтэц зүйн ухаан Монголд хөгжсөн түүхийг тодруулан зарим шинэ мэдээллээр баяжуулах явдал нь бидний судалгааны ажлын зорилго юм.

# уламжлалт анагаах