Үндэсний цахим сан

Хуулбар шалгуурБидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Сэрдэг, дэгдийн овгийн зарим зүйл ургамлын цөс хөөх үйлдлийн харьцуулсан судалгаа

Д.Хашгэрэл

Сэрдэг, дэгдийн овгийн зарим зүйл ургамлын цөс хөөх үйлдлийн харьцуулсан судалгаа

Гишүүнчлэл

?

Бид Ямаан сэрдэг (Saxifraga hirculus L), Хурц дэгд (Gentiana acuta), Дугуй дэгдгэнэ (Lomatogonium rotatum) ургамлуудын цөс нийлэгжүүлэн ялгаруулах үйлдлийг харьцуулан судлах ерөнхий зорилгын хүрээнд дараах зорилтуудыг дэвшүүлэн тавьж ажиллаа.

# анагаах ухаан# судалгаа