Эрүүл мэндийн салбарын хөрөнгө оруулалтын үр ашгийн шинжилгээ

М.Мөнхцэцэг

Эрүүл мэндийн салбарын хөрөнгө оруулалтын үр ашгийн шинжилгээ

Гишүүнчлэл

?
Эрүүл мэндийн салбар дахь улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтын үр ашгийг үнэлэх нь энэхүү судалгааны ажлын гол зорилго юм
# эрүүл мэнд# хөрөнгө# үр ашиг