Үндэсний цахим сан

Хуулбар шалгуурБидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Хөдөөний бираагын (Thlaspi Arvense L.) бөөр хамгаалах үйлдлийн судалгаа

Д.Чанцалмаа

Хөдөөний бираагын (Thlaspi Arvense L.) бөөр хамгаалах үйлдлийн судалгаа

Гишүүнчлэл

?

Бид бираага ургамлын бөөр хамгаалах, антиоксидант үйлдлийг туршилтын амьтан дээр үүсгэсэн бөөрний эмгэг загварт үзүүлэх нөлөөг судлах зорилго тавьж байна.

# анагаах ухаан# судалгаа