Үндэсний цахим сан

Хуулбар шалгуурБидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
ХОЙД ҮНДЭС-ийн жорын судалгаа

Д.Энхтуул

ХОЙД ҮНДЭС-ийн жорын судалгаа

Гишүүнчлэл

?

Анагаах ухааны дөрвөн үндэс-ийн “Хойдын үндэс-ийн жоруудыг түүвэрлэн авч тэдгээрийн мөн чанар, ангилал, хэрэглээнд үнэлэлт, дүгнэлт өгнө. Энэ зорилгоо биелүүлэхийн тулд дараах зорилтуудыг тавьж ажиллаа.

  • Дөрвөн үндэс”-ийн Хойдын үндэс”-т номлогдсон нийт жорыг түүвэрлэх
  • Түүвэрлэсэн жоруудаа ангилж, ангилал тус бүрийн онцлогийг судлан тогтоох.
  • Жоруудын халуун, хүйтэн мөн чанарыг нь ялган тодруулах.
  • Уг жоруудын практик хэрэглээны хүрээг МУ-ын уламжлалт анагаахын эмийн үйлдвэрийн жоруудтай харьцуулсан судалгаа хийх.
# анагаах ухаан# судалгаа