Үндэсний цахим сан

Хуулбар шалгуурБидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Монголын уламжлалт анагаах ухаанд өргөн хэрэглэгддэг зарим ургамлын нэршлийг дүйлгэн оноох тухай асуудалд

Ц.Батзаяа

Монголын уламжлалт анагаах ухаанд өргөн хэрэглэгддэг зарим ургамлын нэршлийг дүйлгэн оноох тухай асуудалд

Гишүүнчлэл

?

Монголын уламжлалт анагаах ухаанд хэрэглэгддэг, монгол оронд ургадаг эмийн эарим ургамлын Түвд болон Шинжлэх ухааны нэршлийг дүйлгэн тодотгох зорилгоор энэхүү судалгааг явуулсан юм. Бид дээрх эорилгоо биелүүлэхийн тулд УАУ-ны практикт өргөн хэрэглэгддэг 11 зүйл эмийн ургамлын нэрийн харьцуулсан оноолтыг хийж уг оноолтоор цаашид шууд хэрэглэж болох эмийн ургамлыг тодруулах, уг оноолтоор шууд оноон хэрэглэх буюу орлуулан хэрэглэх боломжгүй цаашид эм судлалын судалгаа явуулж үйлдэл, хэрэглээг нь тодруулах шаардлагатай байгаа эмийн ургамлыг тодруулах зэрэг эорилт тавин ажилласан юм.

# анагаах ухаан# судалгаа