Үндэсний цахим сан

Хуулбар шалгуурБидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Ренчиннида уламжлалт жорын үйлдлийн механизмыг судалсан дүн

Р.Тулгуур

Ренчиннида уламжлалт жорын үйлдлийн механизмыг судалсан дүн

Гишүүнчлэл

?

Сүүлийн үед онолын эм судлал болон эмнэлзүйн эм судлал дээр гарч байгаа нэг өөөрмөц хандлага бол УАУ-д хэрэглэгдэж ирсэн жоруудын үйлдлийн механизмыг ижил төстэй үйлдэл бүхий орчин үеийн анагаах ухааны бэлдмэлүүдийн судлагдан тогтоогдсон эд, эсийн түвшингийн нарийн механизмд нь тохирсон өндөр мэдрэмж бүхий арга зүйгээр судалж, тэдгээрийг хамтруулан, хослуулж хэрэглзх, эсвэл орлуулж хэрэглэх үндэслэлийг тогтооход чиглэгдсэн судалгаанууд өргөнөөр хийгдэх болсон явдал юм.

# анагаах ухаан# судалгаа