Саливин бэлдмэлийн элэг хамгаалах үйлдлийн фармакологи судалгаа

Т.Баасанхүү

Саливин бэлдмэлийн элэг хамгаалах үйлдлийн фармакологи судалгаа

Гишүүнчлэл

?

Төвд Монголын уламжлалт анагаах ухаанд олон зуун жилийн турш элэг, цөсний өвчний үед хэрэглэж ирсэн Гашуун банздоо (Saussurea атага L.), Толгодын бударгана (Salsola collina Pall.), Урал чихэр өвс (Glycyrrhiza uralensis Fisch.), Азийн төлөгч өвс (Achillea aziatica Serg.) хэмээх 4 зүйл ургамлуудаар жорлон найруулсан Саливин бэлдмэлийн туршилтын амьтанд үүсгэсэн элэгний үрэвслийн эмгэг загварын үед үзүүлэх нөлөөг судлахад судалгааны ажлын зорилго оршино.

# анагаах ухаан# судалгаа