Сэма-5 шинэ бэлдмэлийн бөөр хамгаалах үйлдлийн фармакологи судалгаа

Т.Ахтолхын

Сэма-5 шинэ бэлдмэлийн бөөр хамгаалах үйлдлийн фармакологи судалгаа

Гишүүнчлэл

?

УАУ-д бөөр, шээсний замын эмгэгийн үед дангаар болон бусад найрлагат жоронд хөл байдлаар олон давтамжтай ордог таван ургамлыг эвцэлдүүлж нийлүүлэн “Сэма-5” гэсэн нэрийн дор бөөр хамгаалах үйлдлийг нь туршилтын амьтдад үүсгэгдсэн бөөрний өвчний эмгэг загвар дээр судлахад судалгааны ажлын зорилго нь оршино.

# анагаах ухаан# судалгаа