Үндэсний цахим сан

Хуулбар шалгуурБидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Сэмбэрүү-8 жорын гурван хувилбарын фармакологи

Г.Мөнхтуяа

Сэмбэрүү-8 жорын гурван хувилбарын фармакологи

Гишүүнчлэл

?

Бид судалгааг Суурь сэмбэрүү-4-ийн жорын бүтцэд байх ерөнхийд нь үйлчлэх үйлдэл бүхий constant 60% гэсэн хандлага дээр тодорхой эмгэгүүдийн үөд эмгэг жамын эсрэг чиглэгдсэн 40%-ийн variable түүхий эдүүдийг нэмэх үед тухайлбал “Элэгний сэмбэрүү-8, Бөөрний сэмбэрүү -8” хувилбарт жоруудын бөөр хамгаалах үйлдлийг цагаан харханд үүсгэгдсэн бөөрний өвчний эмгэг загвар дээр харьцуулан судлах зорилго тавьсан юм.

# анагаах ухаан# судалгаа