Үндэсний цахим сан

Хуулбар шалгуурБидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Өвөрхангай аймгийн төрийн албан хаагчдын дундах халдварт бус өвчин, түүний эрсдэлт хүчин зүйлсийн талаарх мэдлэгийн зарим асуудал

Б.Энхтөр

Өвөрхангай аймгийн төрийн албан хаагчдын дундах халдварт бус өвчин, түүний эрсдэлт хүчин зүйлсийн талаарх мэдлэгийн зарим асуудал

Гишүүнчлэл

?

Энэхүү судалгааны ажлаар төрийн албан хаагчдын халдварт бус өвчний болон түүнд нөлөөлөх анхдагч, завсрын эрсдэлт хүчин зүйлсийн талаарх мэдлэгийн түвшинг тодорхойлсоноор, төрийн албан хаагчдад чиглэгдсэн зан үйлийг өөрчлөх, эрүүл мэндийн боловсрол олгох, урьдчилан сэргийлэх мэдээлэл, сургалт, сурталчилгааны үйл ажиллагааг явуулахад шинжлэх ухааны үндэслэлтэй бодит тоо, мэдээ баримтаар хангана.

# аварга