Үндэсний цахим сан

Хуулбар шалгуурБидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Монгол улсын эдийн засагт уул уурхайн салбарын үзүүлж буй нөлөөлөл-2015

Б.Цэрэндолгор

Монгол улсын эдийн засагт уул уурхайн салбарын үзүүлж буй нөлөөлөл-2015

Гишүүнчлэл

?
Монгол улсын уул уурхайн салбарын улс орны эдийн засагт үзүүлэх нөлөөллийг албан ёсны статистикийн мэдээлэлд үндэслэн судалж, дүтэлт өгөхөд чиглэгдэнэ.
# монгол улс# эдийн засаг# уул уурхай