Үндэсний цахим сан

Хуулбар шалгуурБидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Уул уурхайн лиценз барьцаалан зээл олгох нь

Д.Одбат

Уул уурхайн лиценз барьцаалан зээл олгох нь

Гишүүнчлэл

?
Уул уурхайн компаниуд лицензээ барьцаалан тоног төхөөрөмж худалдан авах, эргэлтийн хөрөнгөө санхүүжүүлэхэд чиглэгдсэн банкны зээлийн бүтээгдэхүүний эрсдлийг багасгаж, үр дүнг нь дээшлүүлэхийн тулд бодитой санал дэвшүүлэхэд төслийн гол зорилго оршино.
# зээл # Төсөл# уул уурхай