Уул уурхайн салбарын нягтлан бодох бүртгэлд тулгамдаж буй асуудлыг тодорхойлох нь

Ц.Санжханд

Уул уурхайн салбарын нягтлан бодох бүртгэлд тулгамдаж буй асуудлыг тодорхойлох нь

Гишүүнчлэл

?
Энэхүү ажлын зорилго нь уул уурхайн салбарын нягтлан бодох бүртгэлд тулгамдаж буй асуудлуудыг тодоройлоход оршино. Дээрх зорилтыг хэрэгжүүлэхийн тулд дараах зорилтуудыг дэвшүүлсэн.
# уул уурхай# нягтлан бодох