Эрдэнэтийн хүдрийн уурхайн жилд 32сая.тн хүдэр олборлох төсөл

Г.ДайриймааБ.Мөнхотгоннамар Г. Эрдэнэсувд

Эрдэнэтийн хүдрийн уурхайн жилд 32сая.тн хүдэр олборлох төсөл

Гишүүнчлэл

?

Дэлхийн зах зээлд сүүлийн жилүүдэд өнгөт металлын үнэ өсөж байгаатай холбоотойгоор олборлолтыг нэмэгдүүлж гарч буй зэс , молибдены хэмжээг өсгөн тогтмол хэмжээнд барих, улмаар уурхайн хүчин чадлыг ихэсгэх шаардлага бий болж байна, хийсэн болно

# хүдэр олборлолт