Үндэсний цахим сан

Хуулбар шалгуурБидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Шивээ овоо нүүрсний ил уурхайгаас жилд 2,5 саятн нүүрс олборлох үеийн цахилгаанжуулалт

У.Мөнгөнжигүүр

Шивээ овоо нүүрсний ил уурхайгаас жилд 2,5 саятн нүүрс олборлох үеийн цахилгаанжуулалт

Гишүүнчлэл

?

Шивээ-овоогийн нүүрсний ил уурхайн нөхцөлд 2,5сая/м нүүрс олборлох үеийн цахилгаанжуулах төслийг хийж гүйцэтгэхдээ ашиглалтын зардлыг бууруулах гол хүчин зүйл нь технологийн схем тоног төхөөрөмжийн зөв сонголт гэдгийг үндэс болголоо. Зорилго:Жилд-2,5сая/м^нүүрс олборлох үеийн цахилгаанжуулалтын тооцоог хийж эдийн засгийн үр ашгийг тооцох.

# уул уурхай# олборлолт