Үндэсний цахим сан

Хуулбар шалгуурБидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Багануурын нүүрсний ил уурхайн уулын 1-р хэсгийн тоног төхөөрөмжийн шинэчлэл

Ү.Турар

Багануурын нүүрсний ил уурхайн уулын 1-р хэсгийн тоног төхөөрөмжийн шинэчлэл

Гишүүнчлэл

?

Багалзуурын нүүрсний уурхай нь Монгол Улсьш төв районы нүүрсний хэрэгцээний 70 шахам х)увь буюу төвийн районы хэрэглэгчид, Улаанбаатар хотьш эрчим хүчний эх үүсвэр 2, З, 4 - р дулааны цахилгаан станцуудьп' түлшээр хангадаг юм. Багануурьш нүүрсний уурхайн анхны төслийн хүчин чадал нь б сая тонн байсан боловч төслийн хүчин чадалдаа хүрч ажиллаж чадахгүй байгаа.

# уул уурхай