“Сайн явдлын ерөөл хаан”-ы тайлбарын эх бичгийн судалгаа

Т.Ганбаатар

“Сайн явдлын ерөөл хаан”-ы тайлбарын эх бичгийн судалгаа

Гишүүнчлэл

?
“Номт гурван улс” хэмээн нэрлэгдцэг Энэтхэг, Төвд, Монголын Бурханы шашны олон төрлийн ном зохиолын дотор “ерөөл” гэж нэрлэдэг ном зохиол олон буй. Майдарын ерөөл, Сандуй, Дэмчигийн ерөөл, Сайн явдлын ерөөлийн хаан зэрэг олон ерөөл байдаг.
# тайлбар зүй# судар# лам нарын намтар