Үндэсний цахим сан

Хуулбар шалгуурБидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Төрийн албан хаагчийн үр дүнгийн гэрээний биелэлтийн онлайн систем

Г.Өлзиймягмар

Төрийн албан хаагчийн үр дүнгийн гэрээний биелэлтийн онлайн систем

Гишүүнчлэл

?

“Төрийн албаны Үр Дүнгийн гэрээний биелэлтийн онлайн систем” гэсэн сэдэвийг сонгон авч, мөн бусад олонд үнэлэгдсэн, одоо хэрэглэгдэж байнаа цахим болон онлайн гүйцэтгэлийн үнэлгээний системуудыг судлаж, эдгээр системийн давуу талуудыг авч, мөн төрийн байгууллагын журамд нийцсэн, засгийн газраас батлан гарсан, одоогоор мөрдөж байгаа дүрэм журамыг нэмэх болно.

# төрийн албан хаагч# гэрээ# онлайн# систем