Замын цагдаагийн албаны зохицуулагч-цагдаагийн эрх зүйн байдлын зарим асуудал

Б.Өнөрбат

Замын цагдаагийн албаны зохицуулагч-цагдаагийн эрх зүйн байдлын зарим асуудал

Гишүүнчлэл

?
Замын цагдаагийн албаны зохицуулагч цагдаагийн эрх зүйн байдлын гол зангилааг гаргаж цаашид боловсронгуй болгохын тулд онол, практикийн үүднээс тулгамдаж буй зарим асуудлыг нээн харуулж цаашид боловсронгуй болгох арга замыг тодорхойлох асуудлыг судласан болно.
# замын цагдаа# эрх зүй