АНУ-ын Энэтхэг номхон далайн стратеги, түүнд Монгол улсын эзлэх байр суурь, оролцоо: Геополитикийн судалгаа, дүн шинжилгээ

Ж.Оргил-Эрдэнэ

АНУ-ын Энэтхэг номхон далайн стратеги, түүнд Монгол улсын эзлэх байр суурь, оролцоо: Геополитикийн судалгаа, дүн шинжилгээ

Гишүүнчлэл

?
АНУ-ын Энэтхэг-Номхон далайн стратегийн мөн чанар, зорилго, Монгол улсын үүрэг оролцоо, түүний эрсдэл ба боломжуудыг тодорхойлох, үүний үндсэн дээр Монгол Улсын онцлогт тохирсон баримталвал зохих байр суурийг судалсан болно.
# олон улсын харилцаа# хүчний тэнцвэр# хөршийн холбоо# прагматизм