Цөмийн эрчим хүчний салбарт Монгол-Оросын хамтын ажиллагаа

Д.Оюунтунгалаг

Цөмийн эрчим хүчний салбарт Монгол-Оросын хамтын ажиллагаа

Гишүүнчлэл

?
Монгол улсын эрчим хүч болоод хүрээлэн буй орчинд тулгамдаж буй асуудлуудыг шийдвэрлэхэд Цөмийн эрчим хүч ямар үүрэг гүйцэтгэж болох талаар мөн энэ асуудалд ОХУ-ын цөмийн эрчим хүчний нөлөө болон цаашлаад Цөмийн эрчим хүч ашиглах нь зөв эсвэл буруу эсэхийг тодорхойлоход оршино.
# цөмийн# эрчим хүч