ХХ зууны эхний хагас дахь Орос-Хятадын харилцаа ба Монголын асуудал

С.Номинцэцэг

ХХ зууны эхний хагас дахь Орос-Хятадын харилцаа ба Монголын асуудал

Гишүүнчлэл

?
1911-1946 оны хоёр хөршийн Монгол улсын талаар баримталж байсан бодлогыг задлан шинжилж, өнөөгийн ОУХ-ны нөхцөл байдалтай уялдуулан хоёр хөршийн Монгол дахь түүхэн дэх ашиг сонирхлыг тодорхойлох
# харилцаа# Орос# Монгол