Монгол улсын гадаад бодлогын нэгдмэл байдал, залгамж чанарын тулгамдсан асуудлын дүн шинжилгээ

С.Намширбилэгт

Монгол улсын гадаад бодлогын нэгдмэл байдал, залгамж чанарын тулгамдсан асуудлын дүн шинжилгээ

Гишүүнчлэл

?
Монгол Улс өнө эртний түүх соёлтой ард түмэн билээ. Үүнийгээ дагаад төрт ёс, уламжлал ч мөн эрт үеэс уламжлагдан ирсэн юм. Төрийн гадаад бодлого, үйл ажиллагааны нэгдмэл байдлыг хангах журмын зорилго нь төр, засгийн байгууллагуудыг гадаад бодлого, үйл ажиллагааны талаар нэгдсэн зөвөлгөө, заавраар түргэн шуурхай хангаж төв, орон нутгийн бүх түвшинд үндэсний нийтлэг ашиг сонирхлыг хамгаалахад оршино.
# монгол# шинжилгээ# бодлого