Үндэсний цахим сан

Хуулбар шалгуурБидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Монгол Улсын гадаад бодлогын шийдвэр гаргах үйл явц Уламжлал, шинэчлэл, тулгамдаж буй асуудлын судалгаа

Б.Лхамсүрэн

Монгол Улсын гадаад бодлогын шийдвэр гаргах үйл явц Уламжлал, шинэчлэл, тулгамдаж буй асуудлын судалгаа

Гишүүнчлэл

?

Монгол улсын гадаад бодлогын шийдвэр гаргалтанд тулгамдаж буй асуудлыг шийдвэрлэх арга замыг онол практикийн хувьд судалж баклаврын дипломын ажлын хүрээнд шийдвэрлэх арга эамыг олоход оршино.

# монгол улс# гадаад бодлого