Монгол улсын гадаад бодлогын шийдвэр гаргалт түүнийг боловсронгуй болгох нь

Б.Шийрэвдорж

Монгол улсын гадаад бодлогын шийдвэр гаргалт түүнийг боловсронгуй болгох нь

Гишүүнчлэл

?
Монгол Улсын гадаад бодлого, Гадаад бодлогын шийдвэр гаргалт, түүнд тулгамдсан асуудлуудыг судлан Монгол Улсын гадаад бодлого, гадаад бодлогын шийдвэр гаргалтыг хэрхэн боловсронгуй болгож ямар бодлого явуулах талаар судлан санал дүгнэлт, гаргахаар зорьсон болно.
# Монгол улс# гадаад бодлого# шийдвэр