Үндэсний цахим сан

Хуулбар шалгуурБидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Олон улсын ажиллах хүчний шилжих хөдөлгөөн

Л.Баярчимэг

Олон улсын ажиллах хүчний шилжих хөдөлгөөн

Гишүүнчлэл

?

Нэг жилийн хугацаанаас дээш нэг орноос нөгөө оронд ЭЗ-ийн болон ЭЗ-ийн бус шалтгаанаар хөдөлмөрийн насны хүмүүс шилжин ажиллахыг ажиллах хүчний шилжилт гэнэ

# Шилжилт