Үндэсний цахим сан

Хуулбар шалгуурБидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Зүүн Ази болон Европын зарим улсуудын конвергенци ба эдийн засгийн өсөлтөнд нөлөөлөх хүчин зүйлийн шинжилгээ

А.Саранчимэг

Зүүн Ази болон Европын зарим улсуудын конвергенци ба эдийн засгийн өсөлтөнд нөлөөлөх хүчин зүйлийн шинжилгээ

Гишүүнчлэл

?

Улс орнуудын эдийн засагт нөлөөлж буй хүчин зүйлийг судлах ба тухайн улс орнуудын хооронд конвергенци явагдсан эсэхийг Рамсей-Касс-Күүпменсийн загварыг ашиглан эмпирик судалгаагаар судлаж, дүгнэх зорилготой.

# эдийн засаг# шинжилгээ