Улс төрийн намын санхүүжилт ба засаглалын тогтвортой байдал

Б.Хишигжаргал

Улс төрийн намын санхүүжилт ба засаглалын тогтвортой байдал

Гишүүнчлэл

?
Улс төрийн намын санхүүжилт нь засаглалын тогтвортой байдалд сөргөөр нөлөөлж байна гэдгийг судлан баталж дүгнэлт гаргах нь энэхүү судалгааны ажлын гол зорилго юм.
# улс төр# засаглал