Монгол улсын эдийн засгийн аюулгүй байдал ба дижитал эдийн засгийг хөгжүүлэх нь

А.Заяа

Монгол улсын эдийн засгийн аюулгүй байдал ба дижитал эдийн засгийг хөгжүүлэх нь

Гишүүнчлэл

?
Эдийн засгийн аюулгүй байдал ба дижитал эдийн засгийг судлах түүнчлэн дижитал эдийн засгийг хөгжүүлэх нь монгол улсын эдийн засгийн аюулгүй байдлыг хангах арга зам мөн гэдгийг судлах зорилготой.
# эдийн засаг# дижитал