Үндэсний цахим сан

Хуулбар шалгуурБидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Монгол улсын эдийн засгийн аюулгүй байдал ба хөрш хоёр улсын нөлөө

Т.Номин

Монгол улсын эдийн засгийн аюулгүй байдал ба хөрш хоёр улсын нөлөө

Гишүүнчлэл

?

Монгол улсын эдийн засгийн аюулгүй байдал, түүнд үзүүлж буй хөрш хоёр улсын нөлөөг харьцуулан тодорхойлж, дүн шинжилгээ хийхийг зорьсон болно. Зорилт:

  • Монгол улсын эдийн засгийн өнөөгийн нөхцөл байдлыг тодруулах,
  • Монгол улсын эдийн засгийн аюулгүй байдалд нөлөөлөх гадаад хүчин зүйлсийг судлах,
  • Монгол улсын эдийн засгийн аюулгүй байдал дахь хөрш хоёр улсын нөлөөллийг хөндөж тавьж улмаар харьцуулалт хийх,
# монгол улс# эдийн засаг# аюулгүй байдал