НҮБ-ын энхийг сахиулах ажиллагаан дахь монгол улсын оролцоо

Г.Энхзул

НҮБ-ын энхийг сахиулах ажиллагаан дахь монгол улсын оролцоо

Гишүүнчлэл

?

НҮБ-ын Энхийг Сахиулах Үйл Ажиллагаан дахь Монгол Улсын оролцооны өнгөрсөн түүх, өнөөгийн байдал, ойрын чиг хандлага, түүнээс гарч буй эерэг үр дагавар, энхийг сахиулах үйл ажиллагаанд оролцсоноор олон улсын түвшинд өөрийн улсын нэр хүнд, байр суурь, аюулгүй байдлаа хэрхэн бэхжүүлж байгааг харуулан оролцоог өргөжүүлэх зарим боломж, арга замуудыг тодорхойлохыг зорилго болгов.

# монгол улс# энхийг сахиулах# дипломат ажиллагаа