Дэлхийн долоон гайхамшиг

Энхтунгалаг

Дэлхийн долоон гайхамшиг

Гишүүнчлэл

?

Хятадын хойд хилийн дагуу Цагаан хэрэм үргэлх<илнэ. Энэ хэрмийн урт нь 7000 км, өргөн нь 5 метр, өндөр нь 7-8 метр гэдэг. Барихад 2 сая илүү хүн оролцжээ. Энэ хэрмийг монголчуудын довтолгооноос хамгаалах зорилготой барьжээ

# гайхамшиг