Хоол урлаг, чимэглэл салбар

Л.Оюунгоо

Хоол урлаг, чимэглэл салбар

Гишүүнчлэл

?
Хүн төрөлхтөн үүсэн бий болсон цагаасаа хоол хүнсээ боловсруулж идэх арга, хэрэгсэл, харагдацыг нь өөрчлөн сайжруулсаар ирсэн билээ. Хүний хэрэгцээ шаардлага есөн нэмэгдэхийн хэрээр хоол үйлдвэрлэлд ч шинэ нэр томъёо, шинэ бүтээгдэхүүнүүд бий болсоор байгаа билээ.
# Хоол# урлаг# чимэглэл