Үндэсний цахим сан

Хуулбар шалгуурБидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Беллийн үйл ажиллагааны зохист хэв шинжийн асуулгыг Улаанбаатар хотын 15-18 насны хүн ам дээр стандартчилах нь

Н.Оюунбилэг

Беллийн үйл ажиллагааны зохист хэв шинжийн асуулгыг Улаанбаатар хотын 15-18 насны хүн ам дээр стандартчилах нь

Гишүүнчлэл

?

ДЭМБ ийн үзэж буйтаар сэтгэцийн эрүүл мэнд гэдэг нь субьектив сайн сайхан байдал, бие даасан байдал, оюун ухаан, сэтгэл хөдлөлийн хувьд чадамжаараа өөрийгөө хэрэгжүүлсэн байх. хувь хүний амьдралдаа дуртай байх чадвар амьдралд тохиолдож буй үйл ажиллагаануудынхаа тэнцвэрт байдлыг хадгалах, сэтгэлзүйн хувьд уян хатан байхад хүрэхийг хичээх зэргийг агуулна.

# сэтгэл судлал# хүн ам зүй# хэв шинж